Grønn avdeling holder til i et eldre, koselig hus like ved siden av rød avdeling. På uteområdet er det frukttrær og bærbusker. Nede på jordet er det et «bålhus» som brukes til spennende aktiviteter. I vårt lille uthus bor det kaniner.

Vi er opptatt av at barna skal ha et trygt og godt miljø med omsorg og nærhet, samtidig som de får utfordringer og aktiviteter tilpasset deres utviklingsnivå.

Vi vil hele tiden vektlegge LEK som det viktigste i barnehagen. Leken er barnas «verden» og vi vet at lek er helt vesentlig for barnas utvikling.

Vi jobber på tvers av avdelingene for å utnytte de ressursene hver avdeling har.

TLF: 95 89 88 39