Lilla avdeling ligger i hovedhuset nede ved sjøen. Her holder de mellomstore barna til.

Vi er opptatt av at barna skal oppleve et miljø som bærer preg av omsorg og trygghet. Vi vil også tilrettelegge for aktiviteter og opplevelser som vil styrke kreativiteten og leken. Humor og glede går igjen i hverdagen.

Vi vil hele tiden vektlegge LEK som det viktigste i barnehagen. Leken er barnas "verden" og vi vet at lek er helt vesentlig for barnas utvikling.

Vi skal samarbeide med grønn avdeling som har barn på omtrent lik alder.

TLF: 95 89 88 37