Samarbeidsutvalg

Les mer: Referat 22.05.2017

Les mer: REFERAT FRA SU OG FORELDREREPRESENTANT MØTE

Referat fra SU

Les mer: REFERAT SU (samarbeidsutvalg)

Barnehagens samarbeidsutvalg

I år er det Kristin Skogheim Håverstad, tlf 98 01 48 27 og Kristin Pedersen, tlf 90 97 06 91 som sitter i samarbeidsutvalget. Foreldre skal ha mulighet til innflytelse og medvirkning, og kan derfor ta kontakt med representantene her.