Vennskapsfest:

Dette har vi i august/september
Prosjekt: Oppstart av årets prosjekt: MANGFOLD=RESSURS

FN-dagen 24. oktober:

Markerer vi med eget opplegg 24. oktober.

Julemesse nov:

Arrangeres i samarbeid med foreldrerepresentantene. Barna lager ting som de selger. Det er en sosial tilstelning for barn med familie hvor det er kafé og lotteri med mange fine gevinster.

Besøk av foreldre/besteforeldre:

Foreldre/besteforeldre blir invitert til en hyggestund.

Luciadagen 13. des:

Tog for de eldste gjennom verkstedet, med sangstopp underveis.

Advent/jul:

De eldste barna på Maritippen holder konsert i kantina og synger julen inn.
Julen inneholder et gledesbudskap, derfor er en del av forberedelsene "å lyse opp" den mørke årstiden, ha omsorg og omtanke for hverandre, forberede i felleskap for å glede andre og gi barna innsikt i hvordan og hvorfor vi markerer jul i vår kultur. Barna lager gaver, juletrepynt, julekaker og julesnacks

Nissefest:

 

Nissefesten er en morsom opplevelse for barna, samtidig som den markerer fellesskapet rundt juleforeberedelsene. De voksne på barnehagen underholder, vi spiser grøt, går rundt juletreet og får besøk av nissen som har "noe" i sekken.

 

Fastelaven/karneval:

Fastelavn er en tradisjon barnehagen vår holder fast ved. Alle barn kler seg ut som? Ved å forberede fastelavnsfesten sammen i barnehagen, styrker vi fellesskapsfølelsen. Vi baker boller, lager fastelavnsris og fastelavnskatter, vi synger, danser, og på festen slår vi "katta ut av sekken" og spiser sammen

Påske:

Her legger vi vekt på det nye liv og tar opp Påskens budskap på en enkel måte. Vi lager påskepynt og lager påskefrokost til barna.

17. mai:

Vi feirer med gøyal fest. Det blir 17.mai leker, saft, pølser og is.

Aktivitetsdag:

Her skal alle være med - løpe, hoppe, kaste ball, sykle, potetløp o.l. Alle får diplom.

Feiring av fødselsdag:

Vi markerer barnas fødselsdag avdelingsvis, med sang og fødselsdagskrone i samlingsstunden. Det er viktig å styrke barnas identitetsfølelse, og barn har stor glede av å være midtpunkt og hovedperson på en slik dag. Personalet på barnehagen har ansvar for bursdagsmeny, og forbereder dette sammen med barnet som har bursdag.

Sommerfest:

Overnattingstur:

Sommerfesten er en felles markering av avslutningen på barnehageåret. Mer info kommer.

I Maritippen markerer vi at barn som skal begynne på skolen slutter. Vi har en egen dag hvor de får diplom med et lite personlig dikt, som høytidelig blir delt ut til hver og en. I år markerer vi denne seansen med???