Orange avdeling ligger i hovedhuset nede ved sjøen. Her holder barn fra 1,5 til 2 år til.

Vi er opptatt av at barna skal ha et trygt og godt miljø med omsorg og nærhet, samtidig som de får utfordringer og aktiviteter som passer for deres utviklingsnivå.

Vi vil hele tiden vektlegge LEK som det viktigste i barnehagen. Leken er barnas "verden" og vi vet at lek er helt vesentlig for barnas utvikling.

Vi samarbeider med gul og orange avdeling som har barn på omtrent samme alder, men benytter oss også av ressursene på de andre avdelingene.

TLF: 95 89 88 36