Pedagogisk leder: Gro Mydland

Nestleder: Hege Wilson 60%, 40% administrasjon

Spesialpedagog: Hege Gundersen

Fagarbeider: Catharina Ose

Fagarbeider: Hedda Myhre: 40 %