Foreldremøter uke 39

Det blir gjennomført foreldremøter avdelingsvis i uke 39. Innkalling med agenda kommer neste uke.