Sommerfest for alle barn og familier på Maritippen 19.06.19-se info på avd.sidene!