Søk plass

Stiftelsen Maritippen Barnehage ble i sin tid opprettet som en stiftelse av firmaet MHWirth i Kristiansand. Ansatte i firmaet har derfor prioritet ved barnehageopptak. Barnehagen er stor, fordelt på to lokasjoner, med 8 avdelinger, og har plass til mange barn. Det er derfor ikke lenger bare firmaets ansatte som får plass, alle kan søke.

Vi følger regjeringens vedtak om makspris.

Barnehagen er delt inn i 8 avdelinger:

  • Bølgen og Gul: 1 år
  • Orange: 2-4 år
  • Regnbuen: 2-3 år
  • Lilla: 2-4 år
  • Grønn: 2-4 år
  • Rød og Blå: 4-6 år

Åpningstider er kl 7:00 – 17:00.

Barna skal være hentet til kl. 16:50 slik at personalet kan rydde/stenge og gå hjem kl. 17:00.

Barnehagen er åpen alle arbeidsdager utenom julaften og nyttårsaften. Planleggingsdager holdes på kveldstid.

På Maritippen får barna alle måltider, samt frukt og grønnsaker. Foreldre slipper å tenke på matpakke.

To dager i uken serveres det varm mat/lunsj.

Det er samordnet opptak for alle barnehager i Kristiansand.

Søknadsfrist for nytt opptak er 1. mars.

www.kristiansand.kommune.no

Klikk her for å gå til kommunens infoside for foreldre

Klikk her for å søke plass